it always seems impossible till it's done

Financiële tegemoetkoming, vergoeding, belastingaangifte?

Tegemoetkoming door werkgever

Een KernTalentenanalyse kán vergoed worden door uw werkgever. Hiervoor zijn nog wel eens aparte budgetten beschikbaar. Vraag uw eigen werkgever naar de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn.
Loopbaanbegeleiding - in dit geval de KernTalentenanalyse - valt onder gerichte vrijstellingen. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en ZZP'ers kunnen de kosten meenemen als ondernemerskosten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarnaast vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.
Een KernTalentenanalyse is een mooi uitgangspunt voor zo'n traject.

Kijk voor meer informatie op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Vergoeding ziektekostenverzekeraar

Een KernTalentenanalyse wordt helaas niet vergoed door een ziektekostenverzekeraar.


Belastingaangifte

Een KernTalentenanalyse of -ontdekking valt onder loopbaanadvies, als er sprake is van een leertraject, waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Het moet dan gaan om loopbaancoaching die in verband moet staan met inkomensverwerving en/ of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt. Zowel de analyse als de ontdekking komen hier voor in aanmerking.

Je kunt van de gemaakte kosten 30% tot 50% terugkrijgen bij je aangifte inkomstenbelasting als je deze opvoert. Wel is er een drempel van €250 en een maximum van €15.000.
Ben je jonger dan 30 jaar en zit je in de 'standaardstudieperiode'? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van niet meer dan vijf jaar, waarin je vooral studeert en geen volledige baan mag hebben.
Reiskosten zijn helaas niet aftrekbaar, evenals kosten voor overnachting en/ of catering. Let wel op dat je de factuur goed bewaart!

Omdat er nogal wat wil veranderen wat betreft aftrekbaarheid bij de belastingen, kunnen er aan bovenstaande geen rechten ontleend worden. Deze informatie was nog actueel in 2020, maar kan per 2021 veranderen. Wilt u het zeker weten, neem dan altijd contact op met de belastingdienst. 

Studenten

Voor studenten gelden er naast bovenstaande extra regels met betrekking tot het aftrekken van studiekosten voor een opleiding voor werk. Het gaat hier dan enkel om de kosten voor de analyse of ontdekking, níet voor reiskosten.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
- je hebt geen recht op studiefinanciering (geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO)
- de studie of opleiding is voor je toekomstig beroep een leertraject, wat betekent dat je er kennis mee opdoet onder toezicht of begeleiding.

De kosten mag je aftrekken in het jaar dat je de kosten hebt gemaakt.

Ook aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat er nogal wat wil veranderen wat betreft aftrekbaarheid bij de belastingen. Deze informatie was nog actueel in 2020, maar kan per 2021 veranderen. Wilt u het zeker weten, neem dan altijd contact op met de belastingdienst.
 

Ondersteunen van studiekosten voor een kind door ouders

Dit is een beetje een grijs gebied als het aankomt op het zien van de kosten van een analyse of ontdekking als iets wat onder studiekosten valt. In dit geval zou ik willen adviseren zeker eerst te informeren bij de belastingdienst. Wellicht dat u op deze site al wijzer wordt.