(W)ondernemen vanuit je eigen

kerntalenten authenticiteit

Wilt u precies weten hoe u als ondernemer van nature uw bedrijf wil manifesteren, uw klanten wil benaderen, wil samenwerken en/of de organisatie ervan wil aanpakken?
Dan is '(W)ondernemen vanuit je eigen unieke kerntalenten authenticiteit' voor u.

Dit traject bestaat uit een volledige kerntalentenanalyse met uitgebreid verslag én een kort schematisch overzicht met de essentie. Na de analyse ga ik samen met u kijken hoe uw kerntalentenconstellatie uw onderneming beïnvloedt en of u er voldoende vruchten van kunt plukken.

Na dit traject heb je als ondernemer grip op wat je intrinsiek drijft, hoe je kerntalenten hier de basis in vormen en meer zicht op wat jou onderscheidt van je concurrenten.

Een volledige analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vragenlijst over de 'leukertjes' (ong 1/2 uur analysee);
  • de check van de leukertjes ( ong 1 uur samen);
  • de feedback van uw sterke, halve en kleine kerntalenten (1 uur samen);
  • een diepte interview over uw levensloop (ong 1 uur samen);
  • een geïntegreerde advies sessie tijdens de analyse, afgaand op de hulpvraag en uw constellatie, zodat u gelijk zelf al stappen kunt zetten in afwachting van uw verslag (ong 1 uur samen);
  • een uitgebreid persoonlijk verslag van gemiddeld 40 pagina's waarin alles wat is besproken is opgenomen, compleet met een overzicht van al uw kerntalenten en wat ze betekenen, uw energiegevers en energievreters en aandachtspunten voor u persoonlijk uitgaande van uw hulpvraag (ong 5 uur analist);
  • een exclusief carddeck naar keuze (keuze uit een van drie decks geïnspireerd door de kerntalenten methode*);
  • samen het kerntalentencanvas invullen vanuit uw unieke constellatie gezien (ong 1,5 uur samen). 
  • samen het 'jobs to be done' en het 'Triple WH' canvas invullen (ong 1,5 uur samen);
  • Follow-up na enkele weken (ong 1 uur samen). * Keuze uit een van de exclusief voor Achter de Spiegel ontwikkelde carddecks: 'Bespiegelingen' ter waarde van €35,- of €45,-.

Kosten voor dit traject:  €1495,- excl btw.

NB. Indien u het traject '(W)ondernemen vanuit je eigen kerntalenten authenticiteit' liever na afloop van een kerntalentenontdekking wenst, dan kost het traject  €350,- excl btw bovenop de kosten van het door u gekozen pakket. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een kerntalentenontdekking, klikt u hier.

Foto's genomen door 'Homo Ludens'