when a flower doesn't bloom

KernTalenten bij Begeleiding en Reïntegratie


Een KernTalentenanalyse is een ontzettend waardevol instrument om een ziek individu - of het nu een jongere is op school of een werknemer - te laten reïntegreren.
Vaak wordt er bij reïntegratie (of het nu een scholier op school betreft of een werknemer op de werkplek) niet goed genoeg gekeken naar waar de zieke écht energie van krijgt. Het doen van 'leuke dingen' welke vaak door de behandelend bedrijfsarts of (arbeids)psycholoog wordt voorgeschreven bij bijvoorbeeld depressie of burn-out/ bore-out, werkt natuurlijk enkel als de kandidaat ook inzicht heeft in waar hij of zij nu die energie van krijgt.
Ongeacht de aard van de ziekte, reintegreren op basis van energiegevers en zingeving zal natuurlijk herstel bevorderen.

Een KernTalentenanalyse geeft dat inzicht en is voor elke arbeidsdeskundige, loopbaancoach, bedrijfsarts of human resource medewerker hét uitgangspunt voor een geslaagde reïntegratie.

Activiteiten gebaseerd op de sterke KernTalenten zien we als energiegevend, terwijl activiteiten die op de kleine KernTalenten zijn gebaseerd juist energie kosten.

Iemand die volledig burn-out, of bore-out, gecombineerd burn-out én bore-out (het kán!) is, depressief of juist op een andere manier beperkt is in zijn of haar functioneren, zal het moment van ziek zijn niet altijd voor zichzelf een duidelijk beeld hebben in waar hij of zij energie van krijgt. Door uitputting is je weerstand lager en ben je minder bestand tegen bacteriën, waardoor een negatief domino-effect kan optreden op het gebied van gezondheid.

Positieve gezondheid is voor een groot deel ook afhankelijk van het kunnen uitleven van KernTalenten die je energie geven: activiteiten die je leuk vindt om te doen geven energie, daar waar activiteiten die je met tegenzin doet je juist energie kosten. De stelling dat je dus moet wat je leuk vindt, het doen van 'leuke dingen' om er weer bovenop te komen, klopt dus wel.
Maar hoe krijg je daar dan zicht op?

Een KernTalentenanalyse is gebaseerd op de activiteiten wat je als kind erg leuk vond om te doen. In het verlengde van die activiteiten liggen 23 KernTalenten, die zijn opgebouwd uit componenten (competenties). Door deze KernTalenten en de bijbehorende componenten uit te leven, laadt het spreekwoordelijke batterijtje weer op.

CoreTalents adviseert om dagelijks 75% a 80% van je sterke KernTalenten uit te leven op het werk. De overige 20% a 35% kan eventueel in een hobby gestopt worden. Dat is om te zorgen dat er een goede energiebalans blijft. Soms komen er namelijk ook onverziene zaken (bv in de privésfeer) op ons pad die ook energie kosten. Als er dan geen buffer is, die door het uitleven van die 75% a 80% sterke KernTalenten ontstaat, dan heb je niet veel nodig om uit balans te geraken. Daarom is die 75% a 80% zo belangrijk.

Inzicht in KernTalenten geeft ook valkuilen weer: zo kan het zijn dat de zieke persoon in kwestie al werkzaamheden deed gebaseerd op zijn of haar sterke KernTalenten, maar wellicht niet op niveau (te hoog of te laag). Daardoor kan het verkeerde beeld ontstaan dat het om een energievreter zou kunnen gaan.
Het kan ook zijn dat iemand erg gevoelig is voor de sfeer op de werkvloer, welke in negatieve zin is veranderd; of dat het werken met flexplekken, welke net zijn doorgevoerd, kostbare energie kost.
Ook kan blijken dat iemand latente KernTalenten heeft: KernTalenten die de persoon in kwestie nog niet voldoende heeft kunnen ontwikkelen en daardoor niet ervan bewust is dat ze sterk zijn. Zo iemand heeft hulp nodig dat inzicht te krijgen.
Zo zijn er een hele hoop zaken die wel of niet kunnen bijdragen aan ziekte, maar ook aan een spoedig herstel.

In het geval dat de werknemer fysiek niet meer in staat is om (een groot deel van) zijn of haar sterke KernTalenten te voeden, dan dient er gekeken te worden naar de best mogelijke oplossing waarin zingeving niet uit het oog moet worden verloren.

In het geval van hoogbegaafdheid kan het gaan om iemand die overal 'goed' in lijkt te zijn, maar niet overal écht energie van krijgt, waardoor bore-out of burn-out al snel op de loer ligt. Voor meer informatie over KernTalenten en hoogbegaafdheid, klik hier.

De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is er om te zorgen dat een 'zieke' werknemer zo snel mogelijk weer zijn oude taken kan oppakken, om te voorkomen dat iemand te lang onnodig thuis blijft zitten. Aan de zieke werknemer, de collega's van P&O, de bedrijfsarts en uiteindelijk ook het UWV de taak om te zorgen dat iedereen de juiste procedures en richtlijnen volgt en iedereen zijn best doet om zo snel als mogelijk weer te reïntegreren. 

De Wet Verbetering Poortwachter gaat uit van 3 sporen bij reïntegratie op de werkvloer:

  • Spoor 0: het oppakken van de oude taken bij de oude werkgever;
  • Spoor 1: het oppakken van nieuwe taken bij de oude werkgever;
  • Spoor 2: het oppakken van nieuwe taken bij een nieuwe werkgever.


Welk spoor het beste past, zeker in het geval van burn-out, bore-out, maar ook depressie, kan mede door de KernTalentenconstellatie in beeld gekregen worden. Informatie hierover vindt u op de pagina over burn-out en bore-out.

In samenwerking met Math Fooij van Avytos, biedt Achter de Spiegel een speciaal loopbaantraject gebaseerd op de KernTalentenconstellatie van de kandidaat: 'Je kompas naar de Toekomst'.

Meer weten over KernTalenten en reïntegratie, burn-out en/of bore-out? Collega-analist en KernTalentenopleider Frans Corten wijdde er in september 2015 een artikel aan: 'De juiste mens op de juiste plek'. Deze kunt u hier lezen.

I will sit with you in the dark