KernTalenten en Reïntegratie


Een KernTalentenanalyse is een ontzettend waardevol instrument om een ziek individu - of het nu een jongere is op school of een werknemer - te laten reïntegreren.
Vaak wordt er bij reïntegratie (of het nu een scholier op school betreft of een werknemer op de werkplek) niet goed genoeg gekeken naar waar de zieke écht energie van krijgt. Het doen van 'leuke dingen' welke vaak door de behandelend bedrijfsarts of (arbeids)psycholoog wordt voorgeschreven bij bijvoorbeeld depressie of burn-out/ bore-out, werkt natuurlijk enkel als de kandidaat ook inzicht heeft in waar hij of zij nu die energie van krijgt.
Ongeacht de aard van de ziekte, reintegreren op basis van energiegevers en zingeving zal natuurlijk herstel bevorderen. 

Een KernTalentenanalyse geeft dat inzicht en is voor elke arbeidsdeskundige, loopbaancoach, bedrijfsarts of human resource medewerker hét uitgangspunt voor een geslaagde reïntegratie.

Wist u dat u ook de opleiding tot KernTalententolk kunt volgen, om de uitslag van een KernTalentenanalyse praktisch te leren toepassen? Als tolk gaat u vanuit de analyse aan de slag en maakt praktisch de vertaalslag en toepassing naar medewerkers, binnen uw team of de eigen praktijk.

Activiteiten gebaseerd op de sterke KernTalenten zien we als energiegevend, terwijl activiteiten die op de kleine KernTalenten zijn gebaseerd juist energie kosten.

Iemand die volledig burn-out, of bore-out, gecombineerd burn-out én bore-out (het kán!) is, depressief of juist op een andere manier beperkt is in zijn of haar functioneren, zal het moment van ziek zijn niet altijd voor zichzelf een duidelijk beeld hebben in waar hij of zij energie van krijgt. Het kan zijn, doordat de persoon in kwestie al werkzaamheden deed gebaseerd op zijn of haar sterke KernTalenten, maar wellicht niet op niveau (te hoog of te laag). Daardoor kan het verkeerde beeld ontstaan dat het om een energievreter zou kunnen gaan. Of er is sprake van latente KernTalenten: KernTalenten die de persoon in kwestie nog niet voldoende heeft kunnen ontwikkelen en daardoor niet ervan bewust is dat ze sterk zijn. Zo iemand heeft hulp nodig dat inzicht te krijgen. 

In het geval dat de werknemer fysiek niet meer in staat is om (een groot deel van) zijn of haar sterke KernTalenten te voeden, dan dient er gekeken te worden naar de best mogelijke oplossing waarin zingeving niet uit het oog moet worden verloren. 

In het geval van hoogbegaafdheid kan het gaan om iemand die overal 'goed' in lijkt te zijn, maar niet overal écht energie van krijgt, waardoor bore-out of burn-out al snel op de loer ligt. Voor meer informatie over KernTalenten en hoogbegaafdheid, klik hier.

De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is er om te zorgen dat een 'zieke' werknemer zo snel mogelijk weer zijn oude taken kan oppakken, om te voorkomen dat iemand te lang onnodig thuis blijft zitten. Aan de zieke werknemer, de collega's van P&O, de bedrijfsarts en uiteindelijk ook het UWV de taak om te zorgen dat iedereen de juiste procedures en richtlijnen volgt en iedereen zijn best doet om zo snel als mogelijk weer te reïntegreren. 

De Wet Verbetering Poortwachter gaat uit van 3 sporen bij reïntegratie op de werkvloer:

  • Spoor 0: het oppakken van de oude taken bij de oude werkgever;
  • Spoor 1: het oppakken van nieuwe taken bij de oude werkgever;
  • Spoor 2: het oppakken van nieuwe taken bij een nieuwe werkgever.


Welk spoor het beste past, zeker in het geval van burn-out, bore-out en depressie, kan mede door de KernTalentenconstellatie in beeld gekregen worden. Informatie hierover vindt u op de pagina over burn-out en bore-out.

sit with you in the dark