School en studiekeuze

Voor studenten

Je staat op een kruispunt in je leven. Je beseft dat de gekozen studierichting voor een (flink) stuk mee bepaalt waar je terechtkomt. 
Je hebt al dikwijls gezien hoe vrienden of familieleden een foute keuze maakten en na enkele maanden in zak en as zaten. Daardoor waren ze een heleboel geld, tijd en energie kwijt, en soms zelfs een flink stuk van hun zelfvertrouwen, helaas.
Dat wil jij niet. Een keertje mislukken kan weliswaar niet zo veel kwaad in het licht van een mensenleven - je leert er tenslotte ook veel van bij als je wat slim bent - maar toch wil je een foute studiekeuze liever vermijden. Terecht.

Je wil dus een juiste studierichting kiezen, liefst van al een die op je lijf is geschreven. Waar jij vol zin en met talent aan begint, passend bij je karakter. Die je met succes afmaakt zodat je er positief op verder kan bouwen. Zodat je later een fijne baan krijgt met interessante inhoud, een spannende carrière, boeiende collega’s en ... waarmee je natuurlijk ook een prettig salaris mee verdient.

Je weet wellicht dat een KernTalentenanalyse je in je waarde en in je kracht zet, en dat de resultaten ervan je 'goesting' (=zin) geven jezelf op de rails te zetten.
Je weet wellicht ook dat een KernTalentenanalyse perfect zicht geeft op wat je energie geeft én zal geven, maar ook wat je energie kost én zal kosten. En wat je ogen nu en later doet blinken - of juist niet.

Maar hoe match je deze zelfkennis met de studies die er allemaal bestaan? En weet je zeker dat die studie ook zal leiden naar die beroepen en banen die bij je zullen passen in de loop van je hopelijk lange leven?

Ik kan je helpen je om tussen de bomen het bos te zien.

Na je analyse krijg je een speciaal hiervoor ontwikkelde opdracht mee, die je helpt om uit die enorme boomgaard van mogelijkheden dié paar ideale stukken fruit te pikken die echt bij jou kunnen passen. Zodat je uiteindelijk en met volle kennis van zaken die kiest die het beste bij je past en … die voor je toekomst duurzaam positief blijkt.

Voor scholen

Ook voor scholen kan een KernTalentenanalyse of -ontdekking een waardevolle aanvulling zijn voor de begeleiding van zowel medewerkers als leerlingen. Het helpt bij het verkrijgen van inzicht in de (de)motivatie van uw leerling en bij het kiezen van een juiste profiel met het oog op een passende vervolg studie. Ook kan er inzicht worden verkregen in waarom een leerling zich op een bepaalde manier gedraagt cq opstelt.
N.B. Een KernTalentenanalyse of - ontdekking is géén psychologisch onderzoek en mag dan ook niet als zodanig worden ingezet. Wel geeft het een beeld van de 'aard van het beestje' of het karakter van de leerling. 

Vooral bij leerlingen die 'schoolmoe' (bore-out) zijn of er tegenaan zitten, biedt het de houvast om de leerling weer gemotiveerd te krijgen, doordat ze hun sterke KernTalenten in beeld hebben en met die kennis kunnen inzien dat ze veel te bieden hebben. Het geeft houvast om weer energie op te bouwen en hun schoolcarrière weer op te pakken. Uiteraard met passende begeleiding. Kijk ook eens bij KernTalenten en Reïntegratie in verband met het reïntegreren van thuiszittende scholieren.
N.B. Een KernTalentenanalyse is géén IQ-test en het IQ zal dan ook niet mee worden genomen in de KernTalentenanalyse of -ontdekking (tenzij de kandidaat deze zelf deelt en graag meegenomen ziet worden). Uiteraard loopt potentie wél als een rode draad door het geheel.

In april 2019 verscheen het artikel 'KernTalenten in het onderwijs' in het vakblad SchoolManagement van uitgeverij Sdu. Collega-analist Willemijn Simpson weet daarin op een fantastische manier te verwoorden welke toepassingsmogelijkheden een KernTalentenanalyse kan hebben op scholen (voor leerlingen, medewerkers en de school als geheel). Via onderstaande link komt u op haar site uit en kunt u het artikel downloaden:
KernTalenten in het onderwijs’ 

if you don't know where you are going
coretalents