Corona steunpakket NOW 2.0

Omscholing en ontwikkeladviezen

Noodpakket banen 2.0

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor € 50 miljoen uit via het crisisprogramma NL leert door, waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. De scholing zelf valt niet onder de NOW, maar de inspanningsverplichting van de werkgever wel.

Een van de principes van CoreTalents is het Charles Principle: als je onvoldoende aanpassingsvermogen hebt, word je incompetent voor je eigen baan.

Maak een duurzame keuze, een waar je nog lang plezier van zult hebben en van waaruit je kunt groeien. Een keuze gebaseerd op jouw aard, jouw potentie en intrinsieke motivatie uitgaande van jouw favoriete kinderspel. Begin bij het begin en onderga een KernTalentenanalyse.

Een KernTalentanalyse is de basis voor elke omscholing die vanuit de behoefte van een veranderende maatschappij is ontstaan. Uitgaande van je KernTalentenconstellatie weet je welke te verwerven competenties je energie zullen geven, maar ook welke je meer gaan kosten dan dat ze je opleveren. 

Maak van een nood een deugd en ontwikkel jezelf een kant op die jou op de lange termijn energie en plezier zal blijven geven.

charles principe
CoreTalents