Wat onderscheidt de KernTalentenmethode?


Er zijn nogal wat verschillen tussen klassieke persoonlijkheidstesten en een KernTalentenanalyse.

Een greep uit de meer dan 26 verschillen:

De vragenlijst invullen is plezierig: er zijn geen herhalingen in de vragen, u moet niet kiezen tussen de pest en de cholera en het duurt maar een half uurtje.

Een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat u goed kunt of graag doet. Integendeel: in uw kindertijd (tussen 4 en ca. 12-14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om de aard van het beestje, uw talenten en uw 'goesting' naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses.

*U hebt een leven lang plezier van uw verslag.

*U krijgt een compleet zicht op uw drie fundamenten:
1: uw persoonlijkheid (zijn) +

2: uw talenten (zullen kunnen) +

3: uw intrinsieke motivatie (willen).

*U krijgt meteen zin om er concreet mee aan de slag te gaan.

*De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en heeft een betrouwbaarheid van .84 Cronbach’s Alpha (dat is even hoog als de Big5 Personality Test, maar die geeft niet wat een KernTalentenanalyse biedt).

*De KernTalentenmethode geeft u zicht op hoe u precies creatief bent én hoe creatief u bent. Hoe u precies empathisch bent én hoe empathisch u bent. Hoe u precies energiek bent én hoe energiek u bent. Enzovoort. En zo verder. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. We distilleren het uit uw KernTalentenconstellatie om er dan zinvol mee om te gaan

*Er is geen sprake van (zelf)beoordeling: niet wat u goed kon telt, wel wat u als kind graag deed. Het zijn de achterliggende (geheime) rationales die leiden naar de correcte betekenis van uw KernTalenten.

*U bent een complete mens: we bekijken al uw KernTalenten zowel apart als samen, om zo het geheel te zien als volwassene.

*U bent geen hokjesmens of typetje, niemand is dat.

*Ook u bent uniek met uw KernTalentenconstellatie (één uit 94 miljard als we al uw 23 KernTalenten klein, half of sterk samen bekijken).

*U krijgt helder zicht op uw energiegevers en -vreters waardoor u bewust kiest om dingen die u negatieve stress bezorgen, of om burn/bore outs, demotivatie en het gevaarlijke Peter Principe (promotie tot het niveau van onvermogen) ver weg te houden.

*U krijgt zicht op al uw latente talenten, dus ook op degene die u nog niet ontdekte.

*U wordt niet vergeleken met anderen: er zijn geen gemiddelden waardoor u al dan niet ‘goed’ op iets zou scoren.

*De KernTalentenvragenlijst is taal-, geslacht- en cultuurneutraal.

*Uw KernTalenten zijn neutraal op zichzelf. Ze zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of oordelen.

*Bij begeleiding en advies houden we - dankzij het diepte-interview - rekening met uw achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die u beïnvloed hebben in uw ontwikkeling.

*U krijgt zicht op uw levensparadoxen: schijnbare tegenstellingen die u aan jezelf doen twijfelen. Bijvoorbeeld: "ja, ik heb nood aan gezellig samen zijn én ik heb nood aan alleen-zijn".

truly succesful
CoreTalents