Wat onderscheidt de KernTalentenmethode?

Er zijn nogal wat verschillen tussen klassieke persoonlijkheidstesten en een KernTalentenanalyse.

Een greep uit de meer dan 26 verschillen:

De vragenlijst invullen is plezierig: er zijn geen herhalingen in de vragen, u moet niet kiezen tussen de pest en de cholera en het duurt maar een half uurtje.

Een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat u goed kunt of graag doet. Integendeel: in uw kindertijd (tussen 4 en ca. 12-14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om de aard van het beestje, uw talenten en uw 'goesting' naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses.

U hebt een leven lang plezier van uw verslag.

U krijgt een compleet zicht op uw drie fundamenten:
1: uw persoonlijkheid (zijn) +

2: uw talenten (zullen kunnen) +

3: uw intrinsieke motivatie (willen).

U krijgt meteen zin om er concreet mee aan de slag te gaan.

De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en heeft een betrouwbaarheid van .84 Cronbach’s Alpha (dat is even hoog als de Big5 Personality Test, maar die geeft niet wat een KernTalentenanalyse biedt).

De KernTalentenmethode geeft u zicht op hoe u precies creatief bent én hoe creatief u bent. Hoe u precies empathisch bent én hoe empathisch u bent. Hoe u precies energiek bent én hoe energiek u bent. Enzovoort. En zo verder. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. We distilleren het uit uw KernTalentenconstellatie om er dan zinvol mee om te gaan

Er is geen sprake van (zelf)beoordeling: niet wat u goed kon telt, wel wat u als kind graag deed. Het zijn de achterliggende (geheime) rationales die leiden naar de correcte betekenis van uw KernTalenten.

U bent een complete mens: we bekijken al uw KernTalenten zowel apart als samen, om zo het geheel te zien als volwassene.

U bent geen hokjesmens of typetje, niemand is dat.

Ook u bent uniek met uw KernTalentenconstellatie (één uit 94 miljard als we al uw 23 KernTalenten klein, half of sterk samen bekijken).

U krijgt helder zicht op uw energiegevers en -vreters waardoor u bewust kiest om dingen die u negatieve stress bezorgen, of om burn/bore outs, demotivatie en het gevaarlijke Peter Principe (promotie tot het niveau van onvermogen) ver weg te houden.

U krijgt zicht op al uw latente talenten, dus ook op degene die u nog niet ontdekte.

U wordt niet vergeleken met anderen: er zijn geen gemiddelden waardoor u al dan niet ‘goed’ op iets zou scoren.

De KernTalentenvragenlijst is taal-, geslacht- en cultuurneutraal.

Uw KernTalenten zijn neutraal op zichzelf. Ze zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of oordelen.

Bij begeleiding en advies houden we - dankzij het diepte-interview - rekening met uw achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die u beïnvloed hebben in uw ontwikkeling.

U krijgt zicht op uw levensparadoxen: schijnbare tegenstellingen die u aan jezelf doen twijfelen. Bijvoorbeeld: "ja, ik heb nood aan gezellig samen zijn én ik heb nood aan alleen-zijn".

truly succesful
CoreTalents