Ook graag KernTalentenanalist of -tolk worden?

 

Ben je psycholoog, coach, HR-professional, therapeut, loopbaanbegeleider, zorgcoördinator of begeleid je mensen in een andere rol?

Met de KernTalentenmethode bied je mensen een diepgaand zicht op hun aard, potentieel én intrinsieke motivatie. Dat helpt hen - en jou - om hun problemen aan te pakken en op te lossen.

Je weet waarschijnlijk al dat een KernTalentenanalyse mensen in hun waarde en kracht zet. En dat de resultaten van een analyse mensen goesting geeft zichzelf (weer) op de rails te zetten.

En je weet vast ook al dat een KernTalentenanalyse perfect zicht geeft op wat mensen energie geeft en kost, en wat hun ogen doet blinken of juist niet. En dat het aansluitende gestructureerde diepte-interview ook normen en waarden, competenties en andere belangrijke inzichten biedt. 


Als coach wil je liefst geen kostbare uren verliezen om slechts mondjesmaat zicht te krijgen op de drijfveren, talenten, persoonlijkheid, motivatie, competenties, normen & waarden … van je coachee. Je wil natuurlijk graag meteen aan de slag zodat je werk sneller vruchten afwerpt. 

Als HR-professional wil je uiteraard de juiste M/V op de juiste plaats, nu en in de toekomst. En wil je leidinggevenden concreet en met de juiste kennis van zaken adviseren hoe ze best met elke medewerker omgaan om op een fijne manier snel resultaten te boeken. Bovendien wil je weten welke talenten je voor de toekomst precies in huis hebt.

Als psycholoog, arts of (para)medisch hulpverlener wil je mensen concreet bijstaan om hun problemen te helpen oplossen en mik je natuurlijk op hun vrijwillige en gemotiveerde medewerking. 


De achtdaagse opleiding tot analist spreidt zich uit over ca. 3-5 maanden en wordt telkens in het voor- en najaar georganiseerd. Na 6 maanden voorzien we nog een gratis nazorgdag.

De KernTalententolk cursus loopt over 3 dagen.

In Nederland en in België is dat in het Nederlands, in 2019 ging de eerste opleiding tot analist in het Frans van start. In 2020-2021 voorzien we een Engelstalige opleiding. 

Onze gloednieuwe cursus "Train de Tolk" mikt op mensen die met de resultaten van een analyse aan de slag willen gaan in de praktijk. Erkende Tolken zijn experts in het toepassen van de resultaten van een KernTalentenanalyse door een Erkend Analist. Zij bouwen de brug naar de dagelijkse realiteit in RSS, coaching, studiekeuze, loopbaanbegeleiding, burnoutpreventie en -remediëring, (her)intreding in de Arbeidsmarkt, enzovoort. Elk moment dat iemand zich vragen stelt, keuzes wil maken, twijfelt ... en een steuntje in de rug dus meer dan welkom is.