Bespiegelingen

Bespiegelingen

Orakeldeck

 

Soms lukt het niet om er zelf uit te komen. Gelukkig kunnen we dan een beroep doen op anderen, zowel fysiek als spiritueel. In ons allemaal zit een oer-energie. Energie die wij uitdragen op basis van onze pure en eigen kracht; kracht uit onze kern.
Dit orakel is er om jou vanuit jouw spirituele zelf te helpen bij het duiden welke volgende stap voor jou het beste is. Om jou richting te helpen vinden vanuit die diepere laag van jouw zijn.
De essentie van dit orakel zijn de planeten uit de astrologie. Planeten worden al van oudsher geassocieerd met karaktereigenschappen en drijfveren. Ze symboliseren onze levensenergieën. Acht hemellichamen staan centraal, uitgebeeld door acht vrouwen, welk prachtig zijn vormgegeven door Amber Delahaye. Elke vrouw draagt een oerkracht uit. Oerkrachten staan nooit alleen, ze gaan altijd hand in hand met anderen. In dit orakel vraag je dan ook aan steeds twee van deze vrouwen om raad. Het karakter van de rode vrouw zal hierin dominant zijn. De blauwe vrouw vervult een ondersteunende rol. Hun beider krachten gebundeld zullen jou van de benodigde raad voorzien, van waaruit jij verder kunt. 
Let op: de antwoorden uit dit orakel geven richting gebaseerd op jouw eigen intuïtie. Put er wijsheid uit en inspiratie, op een spirituele wijze, maar realiseer je dat je zelf de regie voert op óf zich specifieke gebeurtenissen zullen ontvouwen en ook op welke wijze. 

Dit orakel met Bespiegelingen vanuit de ziel zal bestaan uit 16 kaarten op basis van 8 wijze vrouwen met voor elke vrouw een rode en een blauwe kaart. Vanwege de spirituele aard van dit deck, heb ik bewust gekozen voor een vormgeving die hierbij past. Amber Delahaye spreekt al heel lang met haar feeërieke tekenstijl bij mij enorm tot de verbeelding. Het leek dan ook niet minder dan logisch om haar te benaderen om de kaarten te ontwerpen.

Zonnevrouw Rood

Zonnevrouw - Rood (feniks)

Zonnevrouw staat voor jouw ego, jouw ik. Vanuit haar oerkracht voel je levenswil en vitaliteit. Je streven om je waar te maken is terug te voeren op haar levensenergie. Zij zet je aan tot actie vanuit jouw eigen drijfveren en eigen behoeftes. Ze staat voor je diepste verlangen en je eigen ontwikkeling en ontplooiing. De Zonnevrouw geeft ook mogelijke valkuilen aan, zoals egocentrisme en lafheid

blauwe Zonnevrouw

Zonnevrouw - Blauw (leeuw)

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Zonnevrouw. Blauwe Zonnevrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer de Zonnevrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn jouw ego en drijfveren jouw grootste focus.

Maanvrouw rood

Maanvrouw - Rood (hinde)

Maanvrouw staat voor je emotionele kant en voor je onbewuste en intuïtieve ik. Vanuit haar vrouwelijke oerkracht geeft ze jouw verlangen weer voor geborgenheid en emotionele zekerheid, maar ook hoe jij de wereld gevoelsmatig benadert en ervaart en je bereid bent je erop aan te passen. Mogelijke valkuilen die de maanvrouw met zich meebrengt zijn grilligheid, naïveteit, humeurigheid en/of angst. 

Blauwe Maanvrouw

Maanvrouw - Blauw (baviaan)

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Maanvrouw. Blauwe Maanvrouw ondersteunt met haar emotionele en gevoelige oerkracht die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer de Maanvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn jouw emoties en gevoel jouw grootste focus. 

Mercuriusvrouw Rood

Mercuriusvrouw - Rood (kraanvogel)

Mercuriusvrouw staat voor intellectuele oerkracht, jouw rationele denkvermogen van waaruit je het bewuste en het onbewuste van elkaar kunt en wil scheiden. Van haar uit wil jij oordelen en keuzes maken. Ze is wispelturig. Ze staat voor communicatie en nieuwsgierigheid, aanpassings- en begripsvermogen. Haar valkuilen zijn bijvoorbeeld labiliteit, listen en leugens verkondigen, kletsen en roddelen, beïnvloedbaarheid van de geest en nervositeit. 

Mercuriusvrouw Blauw

Mercuriusvrouw - Blauw (papegaai)

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Mercuriusvrouw. Blauwe Mercuriusvrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer Mercuriusvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn rationeel denken en goede communicatie jouw grootste focus.

Venusvrouw rood

Venusvrouw - Rood 

Venusvrouw belichaamt liefde, gevoel, harmonie, je vermogen tot geven en nemen, vriendschap en partnerrelatie. Als belichaming van de erotiek betekent ze ook verleiding, het vermogen om je over te geven, begeerte, verlangen naar vereniging, verbinding en versmelting.
Ze staat voor
plezier- en schoonheidsbeleving, verbeeldingskrachten, esthetiek, charme en kunstzinnige interesse en talenten, anderzijds voor smaak en het zinnelijk genot, dat we d.m.v. horen, ruiken, voelen, proeven en zien ervaren. Mogelijke valkuilen die ze meedraagt zijn ijdelheid, gebrek aan moreel besef, luiheid en sentimentaliteit. 

Venusvrouw blauw

Venusvrouw - Blauw

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Venusvrouw. Blauwe Venusvrouw ondersteunt met haar harmonieuze oerkracht, vrijgevigheid en oog voor schoonheid die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer de Venusvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn liefde, vriendschap en harmonie jouw grootste focus. 

Marsvrouw rood

Marsvrouw - Rood

 Marsvrouw staat voor je daadkracht en veroveringsdrang, voor intuïtie/ instinct, voor onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen, voor de energie waarmee je tegen de weerstanden in je leven vecht en je in de wereld presenteert en handhaaft. Zij staat voor rechtlijnig handelen, de mate van besluitvaardigheid, je bereidheid om conflicten aan te gaan en risico’s te lopen. In alle confrontaties belichaamt Marsvrouw de energie waarmee je vecht en de wijze waarop je dat doet. Marsvrouw staat voor agressie en problemen met agressie en niet in de laatste plaats voor seksuele energie, voor driften, gedrevenheid en passie. Samen met Zonnevrouw, staat Marsvrouw voor het mannelijke principe, waarbij Marsvrouw het jeugdige aspect, de minnaar en het heethoofd vertegenwoordigt. Valkuilen van Marsvrouw zijn onder andere gewelddadigheid, cynisme, wanorde, boosheid en zorgeloosheid. 

Marsvrouw blauw

Marsvrouw - Blauw

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Marsvrouw. Blauwe Marsvrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer Marsvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn doorzetten, besluitvaardigheid en het durven nemen van  (fysieke) risico's jouw grootste focus.

Jupitervrouw rood

Jupitervrouw - Rood 

Jupitervrouw staat voor geluk, levenslust, zingeving, voor je idealen en waarden en voor het zoeken naar en het vinden van je persoonlijke levenszin. Jupitervrouw stimuleert vooral persoonlijke groei en zelfontplooiing. Zij staat verder voor de bloei, het geluk en de welstand bevorderen en voor het verbreden van je horizon. 

Bij alles wat Jupitervrouw beïnvloedt, voel je je rijk en prijs je je gelukkig. Wat je met behulp van haar aanraakt, verandert in goud, zowel letterlijk als in de figuurlijke zin, als geestelijke rijkdom: dat wat je voor geen goud had willen missen. Zij symboliseert verder waardigheid, wijsheid, geloof, hoop, moraal, genade, optimisme, vertrouwen, rijkdom en groei, succes, grootmoedigheid, gerechtigheid, eerbied, goedheid, en welwillendheid. Mogelijke valkuilen zijn overdaad, overdrijving, verkwisting, en hypocrisie, maar ook gebrek aan zedelijk besef. 

 

Jupitervrouw blauw

Jupitervrouw - Blauw

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Jupitervrouw. Blauwe Jupitervrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer Jupitervrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn persoonlijke groei en zelfontwikkeling jouw grootste focus.

marsvrouw rood

Saturnusvrouw - Rood

Saturnusvrouw brengt structuur en haalt alles weg wat overbodig is. Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Zij staat voor evenwichtigheid en plichtsbezef, maar ook overdenking, helderheid, focus, wijsheid, morele kracht, geduld, houvast, stabiliteit, doorzettingsvermogen en beheersing. Saturnusvrouw representeert je afgrenzingvermogen, ze wijst je op de vertragende factoren die we in onszelf dragen. Saturnusvrouw gaat ook over de tijd, die ervoor zorgt dat aan alles ooit een einde komt. Ze begeleidt je in je groei naar volwassenheid en staat voor alle vormen van scheiding en afscheid, voor loslaten. Valkuilen die Saturnusvrouw met zich meebrengt zijn onder andere egoïsme, wantrouwen, kilheid en onverschilligheid. 

Mercuriusvrouw blauw

Saturnusvrouw - Blauw

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Saturnusvrouw. Blauwe Saturnusvrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer Saturnusvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan zijn beheersing en geduld, maar ook loslaten jouw grootste focus.

zwarte maanvrouw rood

Zwarte Maanvrouw- Rood 

Zwarte Maanvrouw symboliseert dat deel van jezelf dat je zo diep mogelijk, in het donker, verborgen wilt houden voor jezelf én voor anderen. Kort gezegd staat ze voor alles waar ‘moeder de vrouw’ niet voor staat. Ze wordt gezien als het archetype van de ongetemde vrouw, en symboliseert in verschillende tradities zinnelijke begeerte én furie. Ze staat metafoor voor de innerlijke vrijheidsbeperking in het algemeen. Zwarte Maanvrouw vertegenwoordigt een belangrijk schaduwstuk voor de mens. Haar diepere betekenis reikt een sleutel aan voor de wedergeboorte van ‘de mens die vrij is’. Ze staat symbool voor de kracht die diep in ons schuilt, die ons aanzet om nooit op te geven, om ons niet zomaar ergens bij neer te leggen. Zwarte Maanvrouw zegt ons ons bewust te zijn van wie we zijn, dat we niet genoegen moeten nemen met een mindere versie van onszelf. Ze verschijnt om je te vertellen dat je je macht moet terugpakken. 

zwarte maanvrouw blauw

Zwarte Maanvrouw - Blauw

De blauwe kaart speelt tweede viool bij een trekking. Ze is het spiegelbeeld en dus minder krachtig dan het 'origineel'. Toch is ook zij Zwarte Maanvrouw. Blauwe Zwarte Maanvrouw ondersteunt met haar levensenergie die van de rode hoofdkaart, ongeacht welke van de andere vrouwen dat is. In het geval dat je twee keer Zwarte Maanvrouw trekt, zowel rood als blauw, dan is het terugpakken van de regie in je eigen leven jouw grootste focus.