terribly false world

KernTalenten en Hoogbegaafdheid

Over wat hoogbegaafdheid is, verschillen de meningen nogal. Er hebben zich dan in de loop der jaren ook verschillende wetenschappers over gebogen en deze wetenschappers hebben dan ook verschillende visies. De algemeen geaccepteerde definitie van hoogbegaafdheid is als volgt: 

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren."

Dit komt uit het Delphi-model uit 2007, ontwikkeld door 20 experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij vonden namelijk dat er in de huidige methodes teveel werd geleund op enkel het hebben van een hoog IQ, terwijl hoogbegaafdheid in hun ogen veel meer is. 

Meer informatie over die verschillende modellen en definities vindt u hier.

Hoogbegaafden hebben de mogelijkheid om overal 'goed in te zijn'. Ze kunnen makkelijk competenties ontwikkelen, ook op hun kleine KernTalenten. Het maakt het voor hen daardoor extra makkelijk om in een bore-out terecht te komen, omdat ze geen goed beeld hebben van waar ze nu écht energie van krijgen. 

Hoogbegaafden lopen vast op school


Op school is onderpresteren dan veel voorkomend. De leerling lijkt dan gedemotiveerd of er ontstaat het beeld dat de leerling op een te hoog niveau zit. Juist ook door de andere manier van denken dan wat in het onderwijs wordt verwacht. Óf het betreft een leerling die door een specifieke KernTalentenconstellatie volledig uitgeput raakt. Daarnaast kan faalangst een rol spelen, welke ook toe te schrijven is aan een specifieke KernTalentencombinatie. Verwachtingen van zowel het kind, als ouders, als de school worden door inzicht in een KernTalentenconstellatie realistischer. 
De leerling kan dan 'schoolmoe' worden, de term die vaak gebruikt wordt voor een scholier die bore-out en/óf burn-out is.
Voor veel thuiszitters speelt dit mee bij de motivatie waarom ze niet naar school gaan. 
Een klein KernTalent zegt niks over iets niet kúnnen, maar wel iets over hoeveel energie het gaat kosten om het te doen. Door te weten welk KernTalent klein is en welke sterk, kunnen ouders en begeleiders gericht inzetten op participatie op school gebaseerd op zoveel mogelijk energiegevers.

Hoogbegaafden lopen vast op de werkvloer


Werkgevers zien dan vaak een collega die steeds vaker verzuimt. Die op zijn of haar tenen lijkt te lopen; veel conflicten heeft op de werkvloer; allerlei eisen stelt op de werkvloer... enz. Voor meer informatie en inzichten over hoogbegaafde volwassenen kunt u op de site van het IHBV, het Instituut voor Hoogbegaafde Volwassenen, terecht.
Door inzicht te krijgen in de energiegevers van uw hoogbegaafde werknemer, kunt u zijn of haar talenten maximaal inzetten in uw bedrijf. Door hun aparte manier van denken en werken zijn ze echt van onschatbare waarde. Het is zonde dat juist deze aanwinsten zo vaak in de ziektewet terecht komen, terwijl dit met de juiste kennis voorkomen had kunnen worden. Het zal de wederzijdse verwachtingen realistischer maken en zorgen voor wederzijds begrip.

De KernTalentenmethode is zeer geschikt voor hoogbegaafden, jong en oud, omdat de methode vrijwel niet te manipuleren is. Door het in beeld krijgen van hun energiegevers en energievreters, kunnen we deze kwetsbare groep weer op het juiste spoor helpen krijgen. En de vruchten plukken van alles wat ze te bieden hebben.

N.B. Een KernTalentenanalyse is géén IQ-test en het IQ zal dan ook niet mee worden genomen in de KernTalentenanalyse of -ontdekking (tenzij de kandidaat deze zelf deelt en graag meegenomen ziet worden). Uiteraard loopt potentie wél als een rode draad door het geheel.

Ondernemerschap & Hoogbegaafdheid


Hoogbegaafden hebben vaak veel Sterke KernTalenten. Het vinden van een goede passende baan, waarbij minimaal 75% van die Sterke KernTalenten in kunnen worden geuit, is vaak een uitdaging. Ondernemerschap wordt dan nog wel eens aangeraden, om zo een baan zelf te vormen naar de Sterke KernTalenten die we willen uiten. Ondernemerschap is echter niet voor iedereen weggelegd. En een onderneming is natuurlijk ook niet iets wat van vandaag op morgen gerealiseerd is.

Overweegt u ondernemerschap? Kijk dan eens onder Ondernemerschap en Leiderschap.

make sense