Kerntalenten en Hoogbegaafdheid

Over wat hoogbegaafdheid is, verschillen de meningen nogal. Er hebben zich dan in de loop der jaren ook verschillende wetenschappers over gebogen en deze wetenschappers hebben dan ook verschillende visies. De algemeen geaccepteerde definitie van hoogbegaafdheid is als volgt: 

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren."

Dit komt uit het Delphi-model uit 2007 (zie afbeelding), ontwikkeld door 20 experts op het gebied van hoogbegaafdheid uit Nederland en België. Zij vonden namelijk dat er in de huidige methodes teveel werd geleund op enkel het hebben van een hoog IQ, terwijl hoogbegaafdheid in hun ogen veel meer is. 

Meer informatie over die verschillende modellen en definities vindt u hier.

delphi model hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden hebben de mogelijkheid om overal 'goed in te zijn'. Ze kunnen makkelijk competenties ontwikkelen, ook op hun kleine kerntalenten. Het maakt het voor hen daardoor extra makkelijk om in een bore-out terecht te komen, omdat ze geen goed beeld hebben van waar ze nu écht energie van krijgen. Maar 'kunnen' is het probleem niet. Hoogbegaafden kunnen veel, maar er zit niet altijd een motivatie op. Inzicht in hun persoonlijke en unieke kerntalentenconstellatie, maakt dat ze hun tijd beter en effectiever kunnen indelen, op basis van energie en intrinsieke motivatie.

De kerntalentenmethode is zeer geschikt voor hoogbegaafden, jong en oud, omdat de methode vrijwel niet te manipuleren is. Het geeft een uitzonderlijk genuanceerd beeld van waar de ogen van de hoogbegaafde écht van gaan sprankelen.
Ik breng voor hoogbegaafden hun energiegevers en energievreters in beeld, zodat ze gericht hun bijdrage kunnen gaan leveren vanuit hun volle potentie en de maatschappij de vruchten plukken kan gaan plukken van alle het moois wat ze te bieden hebben.
Niet óf u hoogbegaafd bent staat centraal, maar hóe u hoogbegaafd bent en hoe u uw hoogbegaafdheid wilt uiten.

N.B. Een kerntalentenanalyse is géén IQ-test. Uiteraard loopt potentie wél als een rode draad door het geheel.
Twijfelt u over in hoeverre u hoogbegaafd bent of niet, dan kán een IQ-test verduidelijking schaffen.
Wellicht dat u zich herkent in
dit lijstje met herkenningspunten (opgesteld door Rianne van de Ven). Of probeer de online thuistest van Mensa.

Disclaimer: bovenstaande lijst met herkenningspunten is géén wetenschappelijk instrument en geeft géén uitsluitsel of u wel of niet hoogbegaafd bent. Het kan wel aanleiding zijn voor verder onderzoek.