Frequently Asked Questions (FAQ)

Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Hoe oud moet je zijn voor een kerntalentenanalyse of een kerntalentenontdekking?

Vanaf het moment dat de pubertei is ingegaan, meestal rond de 12 jaar. Soms kan het ook eerder. Neem contact op om te weten of het in uw situatie kan.

Kan een kerntalentenanalyse of een kerntalentenontdekking altijd worden afgenomen?

Er zijn gevallen waarbij we een kerntalentenanalyse of een kerntalentenontdekking niet afnemen. Het gaat om situaties waarbij er sprake is van een groot trauma (met een grote 'T') in de jeugd. We kunnen niet met zekerheid zeggen of een trauma invloed heeft op de uitslag van de analyse, maar zekerheidshalve raden we dan een analyse af. Bij een groot jeugdtrauma kan het onveilig zijn om de kindertijd terug in te gaan, vanwege eventuele psychische schade die het met zich meebrengt. Er zijn psychotherapeuten en psychologen in Nederland en België die ook analist zijn en passend kunnen begeleiden. Ik ben dat helaas niet. 
Mocht u twijfelen, neem dan contact op. 

Hoe lang duurt de afname van een kerntalentenanalyse of een kerntalentenontdekking?

Een kerntalentenanalyse duurt ongeveer 3 à 4 uur, afhankelijk van hoeveel u mij heeft te vertellen. Ieder onderdeel duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. 
Mocht dit voor u te lang duren, dan kan eventueel het laatste onderdeel, het diepte interview worden afgenomen op een later tijdstip.
Een kerntalentenontdekking duurt minder lang, omdat het laatste onderdeel, het diepte interview, er niet bij inbegrepen is. Hierbij kunt u uitgaan van een duur van 2 a 2,5 uur.

Wat als ik niet alles meer weet bij het invullen van de vragenlijst?

Dat is niet erg. De vragenlijst is ons startpunt. Het geeft ons houvast om te beginnen met de analyse. Mocht u zich tijdens de analyse of ontdekking nog een en ander te binnen schieten, dan nemen we dat uiteraard mee.

Krijg ik meteen een lijst met passende studierichtingen en banen mee, na afloop?

Nee, een analyse of ontdekking biedt geen kant-en-klare lijst van mogelijke studierichtingen en banen. Het is geen oplossing, maar een middeel om tot een oplossing te komen.
Indien gewenst, geef ik na afloop een opdracht mee, waarmee je met je verslag in de hand zélf op zoek kunt gaan naar een passende studierichting of baan. Uiteraard ben ik er als analist ook om je daarbij te helpen als je er niet uitkomt.

Mocht u toch extra ondersteuning wensen, dan kan na de follow-up tegen mijn uurtarief á €102,85 inclusief 21% btw naar wens extra sessies afspreken.

U kunt ook een beroep doen op onder andere erkend kerntalententolk Ginny Krijgsman, met wie ik samenwerk. Zij is speciaal opgeleid om de vertaalslag te maken van uw kerntalentenconstellatie naar de praktijk. Afstand is voor haar geen bezwaar.

Op mijn subpagina 'Partners' vindt u een overzicht van alle ondernemers en instanties waar ik mee samenwerk. 

Hoe vaak moet ik langskomen voor een kerntalentenanalyse of een -ontdekking?

In principe duurt een analyse of een ontdekking één dagdeel, tenzij we hebben afgesproken om het te verdelen over twee dagdelen (i.v.m. bijvoorbeeld moeite met concentratie, of krapte in de tijd). Daarna volgt enkele weken na de analyse of ontdekking nog een follow-up.

Mocht er behoefte zijn aan vervolgsessies, dan kunnen we dat bespreken en kijken hoe we dat samen invullen. Bij deze vervolgsessies geldt mijn uurtarief van €102,85 inclusief 21% btw.

Wat kost een kerntalentenanalyse of een kerntalentenontdekking?

Voor particulieren hanteer ik andere prijzen dan voor bedrijven. 

Voor parcticulieren kan een kerntalentenontdekking al vanaf €495,- inclusief 21% btw. Hierbij zit geen verslag inbegrepen, wel een schematisch overzicht van de essentie. Wenst u wel een verslag, dan komen er kosten bij. Deze zijn afhankelijk van hoe uitgebreid u het verslag wenst, uitgaande van mijn uurtarief.
Een volledige kerntalentenanalyse inclusief uitgebreid persoonlijk verslag kost €995,- inclusief 21% btw.

Voor bedrijven kan een kerntalentenontdekking al vanaf €495,- exclusief 21% btw. Hierbij zit geen verslag inbegrepen, wel een schematisch overzicht van de essentie. Wenst u dat wel, dan komen er kosten bij. De kosten hiervan zijn affhankelijk van hoe uitgebreid u het verslag wenst, uitgaande van mijn uurtarief.
Een volledige kerntalentenanalyse inclusief uitgebreid persoonlijk verslag €995,- exclusief 21% btw.

Voor losse aanvullende consulten hanteer ik een uurtarief van €85,- excl 21% btw (€102,85 inclusief 21% btw).

Waar wordt de kerntalentenanalyse of kerntalentenontdekking afgenomen?

U kunt bij mij thuis terecht voor de analyse en de ontdekking. Onder genot van een kop koffie of thee en wat lekkers, gaan we samen terug de kindertijd in. 

Indien het wenselijk is dat ik op locatie een analyse afneem, dan komen er voorrijkosten bovenop de prijs. Deze voorrijkosten zijn afhankelijk van de afstand van de locatie vanaf Maastricht. Binnen de gemeente Maastricht gelden geen voorrijkosten.
Afstand van <25 km vanaf Maastricht: €10,- excl 21% btw;
Afstand van 25 km tot 50 km vanaf Maastricht:  €15,- excl 21%;
Bij een afstand van meer dan 50 km vanaf Maastricht reken ik €20,- excl 21%.

Uiteraard kunt u ook een analyse of ontdekking ondergaan vanaf uw eigen woning of kantoor, aan de hand van videobellen.

Kan een kerntalentenanalyse of kerntalentenontdekking ook via bv Teams of Zoom?

Afstand is geen belemmering voor het ondergaan van een analyse of een ontdekking. De afspraak kan eventueel ook met behulp van videobellen plaatsvinden, als daar behoefte toe is.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunnen we dat zeker bespreken.
Houdt u bij een volledige kerntalentenanalyse rekening met twee sessies, indien u voor deze optie kiest. Een volledige analyse is een lange zit en dat kan middels videobellen gevoelsmatig nog langer zijn. 
Indien u akkoord gaat met twee sessies, dan nemen we in de eerste sessie de vragenlijst door aan de hand van de check en geef ik u in de feedback uw kerntalentenconstellatie. In de tweede sessie komt dan het diepte interview aan bod.
Uiteraard kan de volledige analyse in één keer afgenomen worden.