Partners

Achter de Spiegel werkt graag samen met ondernemers die na een analyse kunnen helpen bij het toepassen van uw persoonlijke KernTalentenconstellatie in de praktijk. Deze ondernemers delen mijn holistische kijk op geest, mens en de samenleving en begrijpen welke invloed het kennen van uw eigen KernTalenten heeft op uw leven en het nemen van belangrijke beslissingen. Zij kunnen u, indien gewenst, na een Ontdekking of Analyse helpen met het nemen van passende vervolgstappen om weer grip te krijgen op uw leven. Voor samenwerking vind ik afstand geen belemmering.
Kijk gerust voor meer informatie op de site van onderstaande praktijken en bedrijven.

Praktijk Ginny Krijgsman (Rijswijk)

Ruimte in je hoofd
Rust in je lichaam
Ritme in je leven


Ginny Krijgsman, pedagoog en natuurgeneeskundig therapeut werkt als lichaamsgericht coach onder andere met het inzetten van de Deugdenmethodiek en de Bowen therapie. Ze begeleidt zowel jongeren als ouders, maar zet haar (Kern)Talenten ook in bij bedrijven in de vorm van workshops.
Ginny is KernTalentenTolk.

Holy Shit. (Heerlen)

Holistic Lifestyle and Coaching 

1. Acknowledge your shit
2. Accept your shit
3. Challenge your shit


Jenneke van Genechten studeerde psychologie aan de universiteit van Maastricht, maar ontdekte dat de protocollaire wetenschappelijke aanpak een stuk gevoel miste. Na een opleiding tot holistisch coach, gebruikt ze nu de wetenschappelijke basis met alternatieve technieken om helingsprocessen zo efficiënt mogelijk te benaderen. Naast gesprekstechnieken gebruikt ze ook – in afstemming – ademwerk, body-dearmouring, visualisaties, voice dialogue, opstellingen, relaxatie en andere krachtige technieken in haar coaching. 

holy shit holistic lifestyle and coaching

Avytos (Maastricht)

De naam AVYTOS heeft geen Griekse of Latijnse roots. Het is weergave van een aantal kwaliteiten waar het bedrijf voor staat, namelijk Adaptief, Veelzijdig, Y(i)nnovatief, Transparant, Ondernemend en Servicegericht.
Het is daarmee meer dan een bedrijfsnaam. Het is de beademing van wie wij zijn en wat wij willen uitdragen.