Peers4Parents

Voor ouders van begaafde kinderen

Werken aan de emotionele begeleiding van je begaafde kind

Als het gaat om (hoog)begaafdheid ontstaat al snel de neiging om in gesprek te gaan over onderwijsontwikkeling. Volgens SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), is het mogelijk om een solide basis te leggen bij de ouders. Eén die de aarding van het (hoog)begaafde kind in het schoolsysteem ten goede komt. ‘Vanuit vertrouwen, openheid en verbinding kunnen ouders hun kind leren zichzelf te zijn.’ 
Het succes van het model van James Webb is nu naar Nederland gehaald en vertaald naar de behoeftes van ouders hier.


Wil jij graag: 

• ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind nog beter kunt begrijpen? 
• handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden? 
• de communicatie en relatie met je kind, partner en/of omgeving verbeteren? 

Dan is een van de cursussen of workshops die Achter de Spiegel biedt, vanuit Peers4Parents, wellicht voor jou!

Achter de Spiegel biedt samen met HOE -Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie als enige organisatie in Limburg de oudercursussen gebaseerd op het het SENG-gedachtengoed van James T. Webb.

Meer weten over de meerwaarde van Peers4Parents?
Keeman, P. (2017). 'Peers voor Parents': SENG oudergroepen bieden empowerment. Artikel in: Talent (mei 2017), p. 12-15.

Maak kennis met de thema’s van Peers4Parents 

Ouders van (hoog)begaafde kinderen ervaren andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste ouders. Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld. 


De thema’s van Peers4Parents zijn gebaseerd op het boek van de Amerikaanse psycholoog James T. Webb: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.


  • Kenmerken van begaafde kinderen 
  • Communicatie: de sleutel tot relaties 
  • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren 
  • Discipline en zelfmanagement 
  • Intensiteit, perfectionisme en stress / Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie 
  • Sociale contacten: Het belang van ‘peers’ 
  • Andere kinderen in het gezin: enig kind en broers en zussen 
  • Waarden en tradities & uniek en onderscheidend zijn / De complexiteit van succesvol ouderschap. 

Wat is SENG?

SENG staat voor Supporting the Emotional Needs of the Gifted. In 1981 richtte de Amerikaanse psycholoog James T. Webb de stichting op naar aanleiding van de zelfmoord van een 17-jarige begaafde jongen in Michigan (VS). Naar aanleiding hiervan benaderden de ouders Webb met de vraag waar er gezinsondersteuning geboden werd met aandacht voor de sociale en emotionele behoeften van begaafde jongeren. Sindsdien zet SENG zich in de VS in om families en gemeenschappen te versterken in de ondersteuning van begaafde en getalenteerde individuen om hen te helpen hun doelen te bereiken. Dit betreft zowel doelen op intellectueel gebied als op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied. 

Het programma is nu vertaald naar de behoeftes van Nederlandse ouders en heet Peers4Parents.

Aanbod

Peers4Parents Programma 

Het intensief Peers4Parents Programma bestaat uit 8-10 bijeenkomsten met een vaste groep van maximaal 16 ouders. De nadruk ligt tijdens de cursus op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Op deze bijeenkomsten bereiden ouders zichzelf inhoudelijk voor met aangereikte literatuur en andere informatiebronnen. Doel is om ouders door middel van begeleide gespreksgroepen (door 2 facilitators per groep) te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

Thema-avonden

We bieden ook (reeksen) thema-avonden in de vorm van interactieve lezingen of workshops. Hierbij staat informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders kunnen hierin herkenning en aanknopingspunten vinden en hebben de gelegenheid andere ouders te ontmoeten. Deze kunnen ook op verzoek aangeboden worden op locatie op scholen.

Data eerstvolgende cursus/ workshop

Vanaf het voorjaar van 2021 zullen de eerste cursussen in Limburg worden aangeboden (afhankelijk van eventuele maatregelen i.v.m. Corona).
Houd mijn sociale media of mijn site in de gaten voor meer informatie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden per mail of u alvast inschrijven? Schrijf u dan hier in.

hoe hoogbegaafdheid ondersteuning en educatie
Peers4Parents
Peers4Parents
Peer4Parents Limburg