Peers4Parents

Voor ouders van (vermoedelijk) begaafde kinderen

Groei door Verbinding

Als het gaat om begaafdheid ontstaat al snel de neiging om in gesprek te gaan over onderwijsontwikkeling. Volgens SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), is het mogelijk om een solide basis te leggen bij de ouders. Eén die de aarding van het (hoog)begaafde kind in het schoolsysteem ten goede komt. ‘Vanuit vertrouwen, openheid en verbinding kunnen ouders hun kind leren zichzelf te zijn.’ 
Het succes van het model van James Webb is nu naar Nederland gehaald en vertaald naar de behoeftes van ouders hier.


Wil jij graag: 

• ontdekken hoe je je begaafde kind nog beter kunt begrijpen? 
• handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden? 
• de communicatie en relatie met je kind, partner en/of omgeving verbeteren? 

Dan zijn het Peers4Parents Programma of een van de Thema-avonden die we bieden voor jou!Achter de Spiegel zal samen met Annika Bessems van Sensable in de loop van het jaar 2021 in Zuid-Limburg het ouderprogramma aan gaan bieden gebaseerd op het het SENG-gedachtengoed van James T. Webb.

Bekijk hier de flyer

Maak kennis met de thema’s van Peers4Parents 

Ouders van begaafde kinderen ervaren andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste ouders. Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld. De thema’s van Peers4Parents zijn gebaseerd op het boek van de Amerikaanse psycholoog James T. Webb: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.


Samenwerken

We werken graag samen met anderen zoals de GGD, CJG en samenwerkingsverbanden (SWV PO/VO).
Voor alle activiteiten geldt dat we op verzoek in overleg een activiteit kunnen bieden op locatie. Wil je dus graag iets organiseren voor ouders van begaafde kinderen en wil je daarbij gebruik maken van onze expertise en ervaring als Peers4Parents facilitators? Neem dan contact met ons op en licht toe wat je graag zou willen en in welke plaats/regio.

De thema's van het Ouderprogramma

kenmerken van begaafde kinderen
communicatie de sleutel tot relaties
motivatie, enthousiasme en onderpresteren
intensiteit perfectionisme en stress
discipline en zelfmanagement
het belang van peers
waarden en tradities onderscheidend zijn
andere kinderen in het gezin
idealisme ongelukkig zijn en depressie
de complexiteit van succesvol ouderschap

Data Groepen Peers4Parents 8/10-daagse Ouderprogramma 

Tweede helft 2021

Groep A (Dinsdagavond 20.00 u - 21.30 u) wekelijks

 • 14 september, 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november


Groep B (Donderdagochtend 9.00 u - 10.30 u) wekelijks

 • 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 4 november, 11 november, 18 november, 25 november

Los te boeken informatieve Peers4Parents Experiences/ Thema-avonden

Donderdagavond 20.00 u - 21.30 u (nieuwe data nader te bepalen voor najaar 2021)

 • 'Kenmerken van begaafde kinderen
 • 'Communicatie: de sleutel tot relaties
 • 'Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
 • 'Discipline en zelfmanagement'
 • 'Intensiteit, perfectionisme en stress'/ 'Idealisme (on)gelukkig zijn en depressie' 
 • 'Sociale contacten: het belang van peers'
 • 'Andere kinderen in het gezin, enigst kind en broers en zussen'
 • 'Waarde en tradities, uniek en onderscheidend zijn'/ 'Complexiteit van succesvol ouderschap' 
 • 'Idealisme (on)gelukkig zijn en depressie'
 • 'Complexiteit van succesvol ouderschap'
Jacqueline Schepers-Huijben en Annika Bessems
a special needs parent fell in a hole

Inschrijven Peers4Parents Experience en/of Ouderprogramma

Geef in het geval van het volledige ouderprogramma ook aan bij welke groep je wil aansluiten (A (avondgroep) of B (ochtendgroep));
Let op: bij zowel het Ouderprogramma als de Experience geldt een minimum aantal deelnemende gezinnen van 5 met een maximum van 16 deelnemende ouders (los van het aantal gezinnen). In het geval van te weinig aanmeldingen, zullen we u dit tijdig laten weten.

Geef in het geval van inschrijving voor een Thema-avond aan bij welke je wil aansluiten.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Wat is SENG?

SENG staat voor Supporting the Emotional Needs of the Gifted. In 1981 richtte de Amerikaanse psycholoog James T. Webb de stichting op naar aanleiding van de zelfmoord van een 17-jarige begaafde jongen in Michigan (VS). Naar aanleiding hiervan benaderden de ouders Webb met de vraag waar er gezinsondersteuning geboden werd met aandacht voor de sociale en emotionele behoeften van begaafde jongeren. Sindsdien zet SENG zich in de VS in om families en gemeenschappen te versterken in de ondersteuning van begaafde en getalenteerde individuen om hen te helpen hun doelen te bereiken. Dit betreft zowel doelen op intellectueel gebied als op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied. 

Het programma is nu vertaald naar de behoeftes van Nederlandse ouders en heet Peers4Parents.

friendship is born
Peer4Parents Limburg