Kerntalenten, Studiekeuze en Loopbaanontwikkeling

In Nederland worden we al op een hele jonge leeftijd voor een keuze gesteld: welk profiel willen we kiezen om examen in te doen. Een keuze waar veel scholieren nog niet aan toe zijn. Allereerst op biologisch vlak niet, omdat de prefrontale cortex, het deel van de hersenen waarmee we plannen en rationeel denken, pas rond ons 25e levensjaar ontwikkeld is. Toch moeten we al rond onze 14e een keuze maken die bepalend is voor ons verdere leven. 

Een keuze maken doen we dan vaak gebaseerd op de vakken waarin we uitblinken of op advies van onze ouders of leerkrachten. Misschien zelfs ook wel gebaseerd op keuzes van vrienden en vriendinnen. Of die keuze ook gebaseerd is op datgene waar u energie van krijgt, is nog maar de vraag.

Een kerntalentenanalyse is gebaseerd op wat u als kind het allerliefste deed. Daar we over het algemeen niet terug kunnen reizen in de tijd, maakt dat waar we mee speelden in die belangrijke fase in ons leven ook niet meer veranderd kan worden. Waar we ons vroeger mee bezighielden legde de basis voor waar we als volwassene ons op kunnen ontwikkelen: een kind wordt niet creatief van het spelen met Lego, maar speelde met Lego omdat het creatief ís.

Profiel- en studiekeuze

 
U wilt dus een juiste profielkeuze of studierichting kiezen, liefst van al een die op uw lijf is geschreven. Waar u vol zin en met talent aan begint, passend bij uw karakter. Die u met succes afmaakt zodat u er positief op verder kan bouwen. Zodat u later een fijne baan krijgt met interessante inhoud, een spannende carrière, boeiende collega’s en ... waarmee u natuurlijk ook een prettig salaris mee verdient.
Ik help u door de bomen het bos zien, zodat u een passende keuze kan maken waar u de rest van uw leven nog duurzaam op kan terugvallen voor welke studie, training of cursus dan ook.

In april 2019 verscheen het artikel 'kerntalenten in het onderwijs' in het vakblad SchoolManagement van uitgeverij SDU. Collega-analist Willemijn Simpson weet daarin op een fantastische manier te verwoorden welke toepassingsmogelijkheden een kerntalentenanalyse kan hebben op scholen (voor leerlingen, medewerkers en de school als geheel). 

Loopbaan 


Minstens 45 jaar van uw leven brengt u werkend door: 220 werkdagen per jaar, 164 uren per maand en 8u per dag of ... 79.200 uren van uw leven. Dat moét gewoon positief zijn!

Uw werk moet 'leef'-baar zijn omdat het zo'n gigantisch stuk van uw leven is. Wist u dat u minstens 70-75% - en liefst zelfs 85% of meer - van uw sterke KernTalenten kwijt moet kunnen in uw werk? Zodat uw werk u energie geeft, u waardig en zinvol doet voelen en u simpelweg ook blij maakt.

Is dat nu niet het geval, of juist wel en wilt u dat zo houden voor de toekomst?

Dan is het hoog tijd voor een professionele, individuele loopbaanbegeleiding. Die start natuurlijk met een gedegen kerntalentenanalyse om helemaal te weten wie u bent: de aard van het beestje, uw natuurlijke motivatie en al uw potentieel talent, zelfs nog verborgen. Het diepte-interview toont daarbij uw huidige competenties.

We weten dan niet alleen waar het schoentje wringt of kan gaan wringen, maar ook waar uw hart sneller van slaat. 

Ik breng uw persoonlijkheid, waardevolle talenten en drijfveren in kaart en ... niet te versmaden: het verslag ervan kunt u levenslang raadplegen bij belangrijke keuzes of op kruispunten in uw leven, zelfs privé. Deze gedetailleerde én complete zelfkennis helpt u om - ook op professioneel vlak - helemaal te worden wie u in aanleg kunt zijn.

Ik geef u tevens een speciaal ontworpen instrument mee om u te leren kiezen uit zeeën van mogelijkheden. Zodat u met kennis van zaken beslist of het nu al tijd is om uit te kijken naar een nieuwe omgeving of niet.

Wie weet is een nieuwe rol met een nieuw takenpakket in dezelfde organisatie wel mogelijk en voldoende om u (weer) professioneel springlevend te voelen? Welke dat kan zijn, bespreken we samen, evenals hoe u dat dan het beste aanpakt. 


 Meer weten over kerntalenten en reïntegratie, burn-out en/of bore-out? Collega-analist en kerntalentenopleider Frans Corten wijdde er in september 2015 een artikel aan: 'De juiste mens op de juiste plek'. Deze kunt u hier lezen. "Het is gemakkelijker sterke kinderen te maken dan gebroken volwassenen te repareren."
Frederick Douglass

'Oh, painting the roses red
And many a tear we shed
Because we know
They'll cease to grow
In fact, they'll soon be dead
And yet we go ahead
Painting the roses red
Painting the roses red
We're painting the roses red'(Uit Alice in Wonderland van Disney 1951)